Khana Hajir Hai – Zaheeda, Rakesh Pandey – Romantic Scene – Shikwa